• Wilbargers 3 dages kursus i Sensorisk intolerance

  Er du ergoterapeut eller fysioterapeut og vil du gerne lære hvordan du kompetent og effektivt udreder og giver behandling til klienter med Sensorisk intolerance?

  For sidste gang live i Danmark!! har vi nu mulighed for at tilbyde Wilbargers 3 dages basis kursus i behandling af Sensorisk intolerance i Danmark. I Aarhus Centrum d. 30, 31 maj og 1 juni 2018 med Julia Wilbarger og Tracy M. Stackhouse.

  Bliv en del af holdet...Lige som sidste gang vi afholdt Wilbarger kurset, for at maximere din læring om Wilbarger programmet over tid og ikke mindst brug af Sanseintegration i praksis, bliver du efter endt kursus inviteret til at deltage på den fælles platform på facebook.

  Alle deltagere i Wilbarger kurset, både tidligere og kommende, på tværs af landegrænser og professioner indbydes til at benytte platformen og fællesskabet til at dele erfaringer og spørgsmål om brugen og implementeringen af programmet. Så hold kontakten til dine kollegaer lang tid efter vi siger farvel til hinanden i juni. Af fællesskab bliver vi stærkere!

  Sensory Defensiveness - A Comprehensive Treatment Approach

   Usaergoterapeuter Aarhus Web

  Patricia og Julia Wilbarger i Aarhus 2016

  Hvad er Sensorisk intolerance (Sensory defensiveness) og hvorfor er det så vigtigt, at vi som terapeuter kan genkende og behandle det effektivt, blandt mange andre lignende tilstande?

  Sensory defensiveness (Sensorisk intolerance) er en modulations forstyrrelse, en gennemgribende neurologisk tilstand i nervesystemet, som sjældent bliver korrekt identificeret og behandlet. Derfor ses det også i vid udstrækning, at den rette behandling af børn og voksne med sensorisk intolerance ikke sker fyldestgørende eller slet ikke eksisterer, mange steder i Verden.
  Tegnene på sensorisk intolerance bliver ofte sammenblandet med følelsesmæssig sensitivitet (HSP - Signalstærk - Særligt sensitiv) fordi særligt psykologer i årevis har været forgængere for og har domineret tolkningen af denne type tilstande.

  I dag ved vi, at der eksisterer en følelsesmæssig såvel som en neurologisk sensitivitet, som skal behandles meget forskelligt fra hinanden og at vi som terapeuter har en vigtig mission i, at skabe kendskab til moduations forstyrrelser som fx. sensorisk intolerance, samt at kunne varetage behandlingen heraf.

  Wilbargers 3 dages kursus giver deltageren en dybdegående viden om den neurologiske baggrund for denne tilstand, metoder til kompetent klinisk resonnement hos terapeuten, såvel som direkte “hands on” teknik til korrekt behandling af sensorisk intolerance.

  Sensorisk intolerance vil blive beskrevet på tværs af aldre og persontyper, med og uden diagnoser. Relationen mellem sensorisk intolerance og opkommende psykologiske og neurovidenskablige teorier inden for adfærd, vil ligeledes blive kortlagt.
  Træning i den specifikke teknik til undersøgelse og behandling af Sensorisk intolerance, udviklet af Patricia Wilbarger, vil blive gennemgået ved små “Lab sessions” på kurset, hvor hver deltager testes for godkendelse i teknikken inden kursusafslutning. Derfor er fuld deltagelse alle 3 dage nødvendig. Praktiske øvelser, metoder til at genkende og analysere sensorisk baseret adfærd, udførelse af det indledende interview, planlægning af sensoriske diæter, samt procedurene for hvordan terapeuten administrerer individuelle cases ved hjælp af klinisk resonnement gennemgås.

  Wilbargers kliniske arbejde over 4 årtier samt dybdegående neurovidenskablig indsigt har resulteret i en specifik og multidimensional behandlings metode af sensorisk intolerance (Wilbarger protokollen). Det har haft en dramatisk positiv indflydelse på de resultater, vi ser hos vores klienter i behandling med programmet i dag. Tilgangen er på alle måder klient centreret og kræver en advanceret klinisk tankegang.
  Uheldigvis har en alt for simpel tilgang til og brug af Wilbargers “Deep pressure proprioceptive technique” de såkaldte “børsteprogrammer”, i årevis blevet udstukket af mange typer af fagfolk, uden den nødvendige træning af Patricia og Julia Wilbarger, resulteret i forkert brug af programmet og teknikken. Direkte træning er et krav for enhver, som ønsker at gøre brug af programmet til effektivt, at behandle Sensorisk intolerance. Derudover er det en forudsætning, at man har en basis neurovidenskablig forståelse samt indgående viden om Sanseintegrationstræning, eller kan erhverve sig den sideløbende. Af samme grund udbydes dette kursus også primært til  ergoterapeuter og fysioterapeuter.

  Hvad du lærer på dette 3 dages kursus

  • Kunne forstå kerne begreberne i sensorisk intolerance og hvordan det forstyrrer hverdagslivet.
  • Kunne Identificere symptomerne på sensorisk intolerance i forskellige populationer ved at bruge Wilbargers narrative interview.
  • Blive i stand til at behandle sensorisk intolerance ud fra alle 3 dele i Wilbarger programmet:  1. skabe ny forståelse hos klienter for deres tilstand, 2. kunne udforme en sensorisk diæt samt 3. tilbyde direkte behandling til en stor variation af klienter på tværs af alder, med og uden diagnoser.   
  • Få indsigt i hvad det kræver at kunne “designe” en effektiv ‘sensorisk diæt’ til klienter.
  • Få overblik over nyeste psykologiske og neurovidenskablige teorier som relaterer sig til sensorisk intolerance og som en basisviden for videre studier inden for området.
  • Bliv afklaret på hvordan sensorisk intolerance adskiller sig fra følelsesmæssig sensitivitet.


  Andre praktiske oplysninger
  Fuld deltagelse alle 3 dage er et krav for at bestå kurset.

  Det anbefales for størst muligt udbytte, at læse op på Neurologi - særligt de Diskriminerende og Evaluerende systemer/baner i hjernen. Derudover vil det være hensigtsmæssigt at have stiftet bekendskab med bogen: "Sanseintegration til børn" af A. Jean Ayres inden kursusstart.

  OBS Begge undervisere er fra USA og kurset afholdes på engelsk. Vi kan ikke tilbyde hjælp til oversættelse af hverken skriftligt materiale eller ved kurset.  Begge undervisere er tydelige i deres sprog og taler i et roligt tempo.

  Diplom på bestået kursus udleveres ved afslutningen af sidste kursusdag.

  Datoer: Onsdag 30 maj, torsdag 31. maj og fredag 1 juni fra kl. 8:30-17:15 alle 3 dage. OBS du skal deltage alle 3 dage fra start til slut for at gennemføre kurset!


  Sted: DGI huset i Aarhus, www.dgi-huset.dk Adresse: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C tlf. 86 18 00 88 - 3 sal i lokale M6 - stort auditorie                      "DGI huset" ligger lige ved bus og togstationen og er let at komme til fra begge på gåben. Der er mulighed for at parkere i Bruuns Galleri, som er nabo til "DGI huset"

  Pris

  Mulighed for Early bird: Ved tilmelding og betaling før 1. februar 2018       pr. deltager 6995 kr (ex moms)
  Efter 1. marts og frem til kursusstart pr. deltager 7600 kr (ex moms)

  Bindende tIlmelding skal ske på: info@pilotskolen.com - Husk at skrive dit fulde navn, navn på arbejdsplads, arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer - Privatpraktiserende ergoterapeuter undlader naturligvis EAN nummer.

  Prisen indeholder: Printet Kursusmateriale som udleveres på første kursusdag samt en børste, som skal bruges på kurset.

  Forplejning: Kurset er inkl. morgenbord og frokostbuffet, samt te/kaffe/vand og kage

   

  Undervisere på kurset:

  Julia Wilbarger

  Julia 225

  Julia Wilbarger PhD, OTR, received a BS in Physiological Psychology from UC Berkeley, a MS in OT from Boston University, and a PhD in Developmental Cognitive Neuroscience from the University of Denver, Colorado.

  Julia has practiced as an OT in early intervention with high risk and developmentally delayed infants and toddlers, in the public schools and private practice. At The Children’s Hospital, Denver, she served as a clinical specialist in sensory integration.

  She is currently an Associate Professor at Dominican University of California in the Occupational Therapy Department. Her research is focused on the study of affective and sensory processing in a range of clinical populations.

   

  Tracy Murnan Stackhouse

   Tracy Prof

  Tracy Murnan Stackhouse, MA, OTR/L

  Tracy is co-founder of the Developmental FX in Denver, Colorado. She is a leading paediatric occupational therapist involved in clinical treatment, research, mentoring, and training regarding OT intervention and neurodevelopmental disorders, especially Fragile X Syndrome and autism.

  Tracy has a Bachelor’s in Occupational Therapy from Colorado State University and found her work with Eleanor Gilfoyle pivotal in her training. She has a master’s degree in developmental psychology/developmental cognitive neuroscience from the University of Denver and was grateful to work with Sally Rogers during her research training. She is NDT trained, and SIPT Certified.

  Tracy is the mastermind behind the most comprehensive Sensory integration therapy tool within Pediatric Therapy to date, The SPIRIT, that got published in 2016. She has written several book chapters on sensory integration and neurodevelopmental disorders, and teaches nationally and internationally on sensory integration, fragile X, autism, and related topics. Tracy enjoys mentoring and spends many hours a month mentoring clinicians from around the world to improve their clinical reasoning skills.

  Tracy teaches within the US and around the world with Julia and Patricia Wilbarger among other well known occupational therapist within advanced Sensory Integration.

  Pat Og Tracy

  Patricia Wilbarger og Tracy Stackhouse i Børneklinikken Developmentalfx i Denver, Colorado USA. 

   

   

   

   

  Læs indlæg
 • Wilbarger course in Sensory Defensiveness 2016

  This rare oppotunity to invite our International occupational and physiotherapist colleagues is finaly a reality. Please join us in this amazing 3 days course, in how to treat Sensory Defensiveness with no other than the creaters behind - Patricia and Julia Wilbarger. Only this year 2016 - May 18th, 19th and 20th

  All Occupational and Physio therapists, who wish to feel competent and advanced enough to effectively treat clients with Sensory defensiveness are invited to this course with us. Please make sure to sign up early since space is limited.

  For the first time in Europe - to maximize YOUR learning experience with us, we will form a Social Network platform, across professions and country borders, for any participant who wish to stay in synchrony with fellow colleagues world wide, and have the oppotunity to share future experiences and questions as they occur over time, after course completion.

  Together.. we stay stronger!!

  Sensory Defensiveness - A Comprehensive Treatment Approach

  3 Day Workshop

  Presented by: Patricia Wilbarger, MEd, FAOTA, Julia Wilbarger, PhD, OTR
  In the City Center of Aarhus, Denmark the 18th, 19th and 20th of May 2016

  Course discription: Sensory defensiveness is a serious sensory modulation problem that is rarely correctly identified and infrequently treated directly and effectively. This workshop will introduce an in-depth, clinical approach to treating sensory defensiveness.


  Sensory defensiveness will be described across multiple age and diagnostic groups. The relation between sensory defensiveness and emerging psychological and neuroscience theories of behavior will be considered.  Clinical labs consist of training in specific assessment and treatment techniques including the protocols developed by Patricia Wilbarger. Practicum exercises incorporate detecting and analyzing sensory based behaviors, activity planning (the “sensory diet”) and the management of individual cases using advanced clinical reasoning procedures.

  Clinical work over four decades and advances in basic neuroscience have resulted in a specific, multidimensional treatment approach that has had a dramatic impact on client outcomes. This integrated approach is client centered and requires advanced clinical reasoning. Casual exposure to these procedures has resulted in misuse and misinterpretation of our approach to training clinicians.  Direct training is vital for appropriate application of the Wilbarger approach to treating sensory defensiveness.

  Course Objectives

  •    Understand the key features of sensory defensiveness and how it disrupts occupational performance.
  •    Identify symptoms of sensory defensiveness at different ages using a specialized clinical interview.
  •    Provide direct clinical management for the treatment of SD including developing client awareness, creating a sensory diet, and applying a direct treatment approach to various clinical populations across the age span.
  •    Design a ‘sensory diet’ for a variety of individuals with sensory defensiveness.
  •    Have an overview of the emerging psychological and neuroscience

  Important practicals
  Full participation all 3 days are important to pass the course.

  Please study the course material thorough prior the course.

  OBS: Both speakers are american and will teach only in english. We ask of you to have good english language skills to participate in this course, since we cannot offer any help with language barriers unfortunally.

  Diploma for the course will be handed out on the last day of the course.


  Dates: Wednesday 18th Maj, Thursday 19th Maj and Friday 20th Maj from kl. 8:30am to 5:15pm alle 3 days.
  Location: "DGI huset" i Aarhus, www.dgi-huset.dk Adress: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C tlf. (+ 45 ) 86 18 00 88 - 3th floor Room M6 

  This Location is in the city center, just next to both train and bus station.
  Pris: Early bird before 1. March 2016 pr. participant 6000 Dk kr
  From March 1th - May 1th 2016 pr. participant 6500 Dk kr (Danish Kroner)

  Binding registration: is avalible on: wilbargerkursus@gmail.com - REMEMBER your full name, profession, workplace adress and name.

  The course is offerd through "Pilotskolen" by Christina Bendixen OT and "Børn i Bevægelse" by/Nanna Reimick OT

  SPEAKERS
  Patricia Wilbarger, MEd, FAOTA, has a background in occupational therapy and counseling psychology. She has been working with some aspect of sensory processing theories for over forty years. She is cofounder of Avanti projects. She has lectured worldwide and has contributed to the development of sensory integration organizations in several countries. Ms. Wilbarger is well-known for her clinical work with newborns, infants, and children with diverse diagnoses. She was one of the first occupational therapists to work in the NICU. She lectures nationally and internationally on sensory processing disorders and sensory integration.

  Julia Wilbarger, PhD, OTR, received a BS in Physiological Psychology from UC Berkeley, a MS in OT from Boston University, and a PhD in Developmental Cognitive Neuroscience from the University of Denver, Colorado. She has practiced as an OT in early intervention with high risk and developmentally delayed infants and toddlers, in the public schools and private practice. At The Children’s Hospital, Denver, she served as a clinical specialist in sensory integration. She is currently an Associate Professor at Dominican University of California in the Occupational Therapy Department. Her research is focused on the study of affective and sensory processing in a range of clinical populations.

   

  theories related to this condition as a basis for further study and research  Læs indlæg
 • Vi søger børn til gratis forløb

  Vi søger to børn i alderen 4-6 år og 7-9 år (et barn fra hver aldersgruppe), som har lyst til at træne med vores to børneergoterapeut praktikanter.

  Tilbuddet om træning er gratis og foregår udelukkende onsdage ml. 11-12 eller 12-13 i ugerne 8, 9, 10 og 11. Det er vigtigt, at man kan komme alle 4 gange, samt 2 korte samtaler. Gratis forløb til 2 børn (normalpris 5.000kr)

  Børnene bliver testet sanse og motorisk den første gang og modtager derefter 3 timers Sanseintegrationsbehandling og Floortime. I alt 4 timer over 4 uger. Der sættes 30 min. af til et interview med barnets forældre inden opstart og igen efter forløbet en samtale, hvor en gennemgang af barnets styrker og udfordringer, bliver delt forældre og terapeut.

  Begge vores terapeut praktikanter er næsten færdiguddannede og dygtige til børn. Derudover bliver de coachet igennem hele forløbet.

  Hvis du er interesseret i at deltage sammen med dit barn, så skriv en mail til os på info@pilotskolen.com og fortæl: Hvor I bor i landet, dit barns alder og køn, kort om ønske om hjælp til dit barn fra os og så udvælger vi to børn og kontakter jer. Det er ikke først til mølle princippet men handler derimod om hvilke børn vi vurderer, kan få mest glæde af et sådan tilbud.

  Vi glæder os til at høre fra jer. Vi giver besked senest d. 10 februar eller så snart som vi har fundet to kandidater.

  Marc Og Sebastian

   

  Læs indlæg
 • 3 dages kursus i ”The SPIRiT” of Pediatric OT© med Tracy Murnan Stackhouse, MA, OTR/L

  Revolutionerende nyt redskab for børneergoterapeuter kommer til Danmark Aarhus, 6.- 8. juni 2017

  Tracy Prof

  Pilotskolen tilbyder, som det første sted i Europa, en helt unik mulighed for at opleve Tracy M. Stackhouse undervise i sit revolutionerende nye redskab ”The SPIRiT”.

  ”The SPIRiT” er langt mere end blot endnu en model, teori eller spørgeskema. Det er en vidtrækkende måde at tænke og behandle på som børneergoterapeuter inden for Sanseintegration, uanset barnets udfordringer. Det vigtigste samlet på et sted, uanset din målgruppe. Det er både et basis- og et advanced kursus.

  Hvad er ”The SPIRiT”?

  ”The SPIRiT” står for Sensory Processing - Integration, Reasoning Tool of Pediatric OT© og har dybe rødder i A. Jean Ayres’ Sanseintegrations teori (nu kaldet ASI, Ayres’ Sensory Integration) samt Neuroscience.

  Hovedessensen af redskabet er, at opnå det fulde overblik over det enkelte barns udfordringer og få en systematisk præsentation af de nyeste redskaber, som er relevante for at løse disse udfordringer. De underliggende teorier er udvalgt på baggrund af den nyeste forskning og opdateres fortløbende.

  ”The SPIRiT” er således relevant for alle ergoterapeuter som arbejder med børn på tværs af:

  • Diagnosegrupper (ADHD, Autisme spektret, Cerebral Parese, Downs, Fragile X og andre genetiske og neurobaserede lidelser, udviklingsforstyrrelser generelt)
  • Gråzoner (Særligt Sensitive, Angst, Signalstærke, reguleringsforstyrrelser, præmature)
  • Sensorisk – Diskriminering og Modulation (Diskriminering - kropsbaseret dyspraksi mv.) (Modulation - Sensorisk Intolerance, tyngdekraftsusikkerhed mv.)
  • Core problematikker samt Primære og ikke integrerede bevægemønstre/reflekser
  • Sociale færdigheder (Evnen til at lege og løse problemer i fællesskaber samt forstå andre)
  • Evnen til at tænke abstrakt og nuanceret
  • Evnen til selvregulering (Arousal, Affect, Attention, Action)
  • Emotionelle reaktioner - "neurologisk sensitivitet" kontra den "følelsesmæssige sensitivitet"
  • Eksekutive funktioner

  Hvem underviser?

  ”The SPIRiT” er udviklet af Tracy M. Stackhouse, MA, OTR og hun kommer personligt og står for hele undervisningsforløbet alle 3 dage.

  I mere end to årtier har Tracy M. Stackhouse, der både teoretisk og i praksis er en sand mester inden for Sanseintegration og neurobaserede diagnoser, arbejdet på at skabe et redskab, som dels kunne forene evidensbaseret viden inden for børneergoterapi og dels ensrette vores praksis. I 2016 lancerede hun ”The SPIRiT” i et tæt samarbejde med kollegaer på hendes børneklinik ”DevelopmentalFX” i Denver.

  Tracy Stackhouse har to gange tidligere afholdt kurser for os i Pilotskolen i "Neuroscience for pediatric OTs" og "Sensory Diets"og vi har allerede aftaler om at få hende til Danmark igen til næste år, hvor hun afholder kursus i "Sensory Defensiveness" sammen med Julia Wilbarger. Det var også Tracy Stackhouse nære forhold til Julia og Patricia Wilbager, der gjorde at Pilotskolen i 2016 kunne præsentere det yderst velbesøgte kursus i Sensory Defensiveness med netop Julia og Patricia Wilbager.

  Vær opmærksom på, at vi tidligst kommer til at afholde kursus i ”The SPIRiT” igen i 2019 eller 2020, så kom med i år og kom et skridt foran, allerede NU.

  Hvad får jeg?

  ”The SPIRiT” Kurset er i USA et 2 dages kursus, men du får igennem os i Pilotskolen et udvidet og skræddersyet til Danmark 3 dages kursus. Dermed får du mere tid til at bearbejde, øve og diskutere hvordan teorien føres ud i praksis, efter endt kursus.

  Efter endt kursus vil deltagerne:

  • Være i stand til at identificere de neurologiske processer, som foregår inden for Sanseintegration: Modulation (lav rute) og Diskriminering (høj rute) og hvordan disse har en afgørende indflydelse på daglig livsførelse hos børn.
  • Få overblik over samtlige af de områder der udgør et fyldestgørende klinisk ræsonnement, når man som børneergoterapeut arbejder ud fra ASI (Ayres Sensory Integration teori).
  • Forbinde den stærke kombination af Bottom Up behandling (Sanseintegrations teori) med Top Down strategier (sociale færdigheder og eksekutive funktioner) for at fremme adaptive responser og dermed være i stand til at bruge begge i dine behandlingsplaner, i din direkte terapi og i faglige diskussioner vedr. klienter.
  • Deltage i direkte case diskussioner og øvelser for at sikre størst mulig læring for den enkelte deltager ud fra de koncepter der har været berørt igennem kurset
  • Kunne tage med hjem: fyldestgørende kursusmateriale, modeller og oversigter, som er lige til at gå i gang med at bruge i praksis efter endt kursus.

   

  Hvem er det for?

  The SPIRiT” kurset er relevant for dig som:

  • Er børneergoterapeut i offentlig regi eller i privat praksis
  • Arbejder med børn 0-18 år med eller uden diagnoser (fysisk/psykisk)
  • Drømmer om at arbejde med børn I fremtiden og vil lære et solidt fundament fra starten
  • Ønsker en genopfriskning af A. Jean Ayres Sanseintegrations teori (ASI)
  • Ønsker at løfte det faglige niveau inden for Sanseintegration og omkringliggende områder
  • Vil kunne tilbyde endnu mere effektiv behandling til børn
  • Ønsker at skille dig positivt ud fra andre faggrupper, som arbejder med børns udfordringer
  • Gerne vil kunne tilgå nyeste viden inden for dit speciale og omkringliggende områder
  • Skal kunne løse komplicerede cases, i samarbejde med andre faggrupper inden for børneområdet
  • Vil kunne forholde sig kritisk overfor gængse retninger inden for børneområdet, egne og andres.
  • Er interesseret i et forenet fagligt fællesskab inden for børneergoterapi i Danmark og på verdensplan, som er grundessensen i ”The SPIRiT”

  Hvor

  Kursus afholdes i Aarhus 6.- 8. juni 2017 i DGI huset, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C

  Kursussproget er på engelsk og der er desværre ikke mulighed for oversættelse til dansk

  Kursus er inkl. morgenbord og frokostsandwich/buffet, samt te/kaffe/vand og kage

  Pris

  3 dages kursus i ”The SPIRiT” med Tracy Stackhouse DKK 7.500 (eks. moms)

  Mulighed for Early bird: Ved tilmelding og betaling inden 20. marts er prisen DKK 6.795,- (eks. moms)

   

  Bindende tilmelding skal ske på:

  Email: info@pilotskolen.com
  Husk at skrive dit fulde navn, navn på arbejdsplads, arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer - Privatepraktiserende ergoterapeuter undlader naturligvis EAN nummer.

  Ved spørgsmål, venligst send en mail til os på tilmeldingsadressen

  Arrangør: Pilotskolen.com, Oddervej 173, 8270 Højbjerg

  Vær opmærksom på, at du først har en plads på kurset når vi har modtaget din tilmelding på mail, samt betaling for kurset. Du modtager en bekræftelse på mail når du er optaget.

   

  Om kursets underviser:

  Tracy Murnan Stackhouse, MA, OTR/L

  Tracy is co-founder of the Developmental FX in Denver, Colorado. She is a leading paediatric occupational therapist involved in clinical treatment, research, mentoring, and training regarding OT intervention and neurodevelopmental disorders, especially Fragile X Syndrome and autism. Tracy has a Bachelor’s in Occupational Therapy from Colorado State University and found her work with Eleanor Gilfoyle pivotal in her training. She has a master’s degree in developmental psychology/developmental cognitive neuroscience from the University of Denver and was grateful to work with Sally Rogers during her research training. She is NDT trained, and SIPT Certified. Tracy has written several book chapters on sensory integration and neurodevelopmental disorders, and teaches nationally and internationally on sensory integration, fragile X, autism, and related topics. Tracy enjoys mentoring and spends many hours a month mentoring clinicians from around the world to improve their clinical reasoning skills. Tracy teaches within the US and around the world with Julia and Patricia Wilbarger among other well known occupational therapist within advanced Sensory Integration.

  Pat Og Tracy

   

  Patricia Wilbarger og Tracy M. Stackhouse i DFX børneklinikken i Denver, USA

   

   

  Læs indlæg
Copyright Pilotskolen.com 2014 Udviklet af More in Mind & Inmedia