Revolutionerende redskab til udredning og behandling af børn kommer til Aarhus, 25-27 september 2019

”The SpIRIT” er en vidtrækkende måde at tænke og behandle på inden for sanseintegration og kognition. Det vigtigste samlet på et sted, uanset din målgruppe. Dette er fremtiden!

I forsommeren 2017 fik vi i Pilotskolen Europapremieren på det nyskabende udrednings og ræssonerings redskab til børn ” The SpIRiT of pediatric OT ” Dengang deltog 50 danske ergoterapeuter i kurset og sammen med dem, lagde vi fundamentet for endnu bedre udredning og behandling til børn herhjemme. 

Samtidig anerkender vi at ergoterapeuter langt fra er den eneste faggruppe som udreder og behandler børn i Danmark med fysiske/psykiske diagnoser, sanseforstyrrelser og sensitivitet. Det gør vores vigtige sundhedsfaglige samarbejdspartnere også.

Hvis vi kan ensrette vores forståelse af børnenes udfordringer og hver især bidrage med vores faglige viden, kan vi nå resultater hurtigere end vi kan i dag. Til glæde for alle børn vi møder med sanseintegrations og/eller kognitive udfordringer, med og uden diagnoser. 

Derfor åbnes kurset her i 2019 op for at flere faggrupper med specialer inden for børneområdet kan deltage. Men ikke kun deltage - også at bidrage til en fælles forståelse for, hvordan vi hver især og sammen, hjælper den store gruppe af børn i Danmark, som behøver vores indsats.

Kurset er relevant for dig som arbejder med børn inden for disse faggrupper:

 • - Ergoterapeut
 • - Fysioterapuet
 • - Neurolog
 • - Psykolog
 • - Læge
 • - Psykiater

Den 25.-27. september 2019 kan vi for anden gang afholde et SpIRiT kursus i Aarhus og du har mulighed for at komme med. Du kommer til at fordybe dig i den bagvedliggende børneergoterapeutiske- neurobaseredde teori, og med SpIRiT i hånden, blive endnu stærkere i dit kliniske ræsonnement og derved din udredning og behandling.

Tilmed er:

SpIRIT i processen med at blive udviklet til en interaktiv app hvor både skemaer og udvidet faglige viden kan tilgås elektronisk.

Selve skaberen af The SpIRIT, Tracy Murnan Stackhouse MA OTR/L (USA) tager dig ved hånden i samtlige tre dage og leder dig igennem de 5 områder som typisk ligger til grund for målgruppens udfordringer.

Der sættes fokus på Sanseintegrationens tre områder: Modulation, Diskriminering og Posture, samt to mindst lige så vigtige områder, som nuværende oftest fylder mindre end de burde i en børnergoterapeutisk udredning,- børns eksekutive funktioner og social emotionelle udvikling.

Ud fra det Sensoriske-Affektive-Motoriske fundament for børns udvikling og aktivitet, lærer du hvordan de fem områder hænger sammen og påvirker hinanden. The SpIRiT fører dig via klinisk ræsonnement igennem alle dele af din intervention (udredning, målsætning, planlægning, udførelse, evaluering og revurdering) og kan kombineres med det du allerede ved og redskaber du allerede bruger, så slutproduktet bliver ”Therapy that fits” til hver eneste barn vi møder i det sundhedsfaglige regi.

Du kan læse mere om tilmelding til kurset her

Læs artiklen fra ETF om SpIRIT fra 2017 her


Hvad er ”The SpIRiT”?

”SpIRiT” står for Sensory Processing - Integration, Reasoning Tool of Pediatric OT© og har dybe rødder i Neuroscience samt i A. Jean Ayres’ Sanseintegrations teori (nu kaldet ASI, Ayres’ Sensory Integration).

Hovedessensen af redskabet er, at opnå det fulde overblik over det enkelte barns udfordringer og få en systematisk præsentation af de nyeste redskaber, som er relevante for at løse disse udfordringer. De underliggende teorier er udvalgt på baggrund af nyeste forskning og opdateres fortløbende.

”SpIRiT” er således relevant for børneergoterapeuter såvel som alle sundhedsfaglige, som arbejder med børn på tværs af:

 • Diagnosegrupper (ADHD, Autisme spektret, Cerebral Parese, Downs, Fragile X og andre genetiske og neurobaserede lidelser, udviklingsforstyrrelser generelt)
 • Gråzoner (Særligt Sensitive, Angst, "Signalstærke", reguleringsforstyrrelser, præmature)
 • Sensorisk – Diskriminering og Modulation (Diskriminering - kropsbaseret dyspraksi mv.) (Modulation - Sensorisk Intolerance, tyngdekraftsusikkerhed mv.)
 • Core problematikker samt Primære og ikke integrerede bevægemønstre/reflekser
 • Sociale færdigheder (Evnen til at lege og løse problemer i fællesskaber samt skabe vigtige sociale relationer)
 • Evnen til at tænke abstrakt og nuanceret
 • Evnen til selvregulering inden for: (Arousal, Affect, Attention, Action)
 • Emotionelle reaktioner - "neurologisk sensitivitet" kontra den "følelsesmæssige sensitivitet"
 • Eksekutive funktioner (Evnen til at planlægge, udføre og evaluere processer)

Hvem underviser?

”SpIRiT” er udviklet af Tracy M. Stackhouse, MA, OTR og hun står for undervisningsforløbet alle 3 dage.

I mere end to årtier har Tracy M. Stackhouse, der både teoretisk og i praksis er en sand mester inden for Sanseintegration og neurobaserede diagnoser, arbejdet på at skabe et redskab, som dels kunne forene evidensbaseret viden inden for børneergoterapi og dels ensrette praksis på tværs af faggrupper. I 2016 lancerede hun ”The SPIRiT” i et tæt samarbejde med kollegaer på hendes børneklinik ”DevelopmentalFX” i Denver, US.

Tracy er kendt verden over inden for Fragile X samt andre neurobaserede udviklingsforstyrrelser og har som højeste prioritet, at skabe sammenhængende fagligt høj intervention for målgruppen på tværs af faggrupper med neurologi som omdrejningspunkt.

Vær opmærksom på, at vi tidligst kommer til at afholde kursus i ”The SpIRiT” igen om en årrække, da Tracy Stackhouse er en eftertragtet underviser i hele Verden. Så kom med i år og kom et skridt foran, allerede NU.

Hvad får jeg?

”SpIRiT” Kurset er oprindeligt et 2 dages kursus i USA, men du får igennem os i Pilotskolen, et udvidet og skræddersyet til Danmark 3 dages kursus. Dermed får du mere tid til at bearbejde, øve og diskutere hvordan teorien bruges og føres ud i praksis, efter endt kursus.

Efter endt kursus vil deltagerne:

 • Være i stand til at identificere de neurologiske processer, som foregår inden for Sanseintegration og kognition: Modulation (lav rute) og Diskriminering (høj rute) og hvordan disse har en afgørende indflydelse på daglig livsførelse hos børn.
 • Få overblik over samtlige af de områder der udgør et fyldestgørende klinisk ræsonnement, når man arbejder ud fra ASI (Ayres Sensory Integration teori).
 • Forbinde den stærke kombination af Bottom Up behandling (Sanseintegrations teori) med Top Down strategier (sociale færdigheder og eksekutive funktioner) for at fremme adaptive responser og dermed være i stand til at bruge begge i dine behandlingsplaner, i din direkte terapi og i faglige diskussioner vedr. klienter.
 • Deltage i direkte case diskussioner og øvelser for at sikre størst mulig læring for den enkelte deltager ud fra de koncepter der har været berørt igennem kurset
 • Kunne tage med hjem: fyldestgørende kursusmateriale, modeller og oversigter, som er lige til at gå i gang med at bruge i praksis efter endt kursus.

Hvem er det for?

"SpIRiT” kurset er relevant for dig som:

 • Er børneergoterapeut eller anden sundhedsfaglig uddannet i offentlig regi eller i privat praksis
 • Arbejder med børn 0-18 år med eller uden diagnoser (fysisk/psykisk)
 • Drømmer om at arbejde med børn I fremtiden og vil lære et solidt fundament fra starten
 • Ønsker en genopfriskning af A. Jean Ayres Sanseintegrations teori (ASI) 
 • Ønsker at få en dybere forståelse for hvad Sanseintegration kan i samarbejde med ex. psykologiske teorier. 
 • Ønsker at løfte det faglige niveau inden for Sanseintegration og omkringliggende områder
 • Vil kunne tilbyde endnu mere effektiv behandling til børn som er svære at behandle monofagligt.
 • Ønsker at skille dig positivt ud fra den måde vi nuværende tænker om og behandler børns udfordringer i Danmark
 • Gerne vil kunne tilgå nyeste viden inden for børneområdet som løbende opdateres i SpIRIT regi via app og fagligt fællesskab. 
 • Skal kunne løse komplicerede cases, i samarbejde med andre faggrupper inden for børneområdet
 • Vil kunne forholde sig kritisk overfor gængse retninger inden for børneområdet, egne og andres.
 • Er interesseret i et forenet fagligt fællesskab inden for børnebehandling i Danmark og på verdensplan, som er grundessensen i ”The SpIRiT”

Hvor

Kurset afholdes i Aarhus 25, 26 og 27 september i DGI huset, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C fra kl. 8:30-17:15 alle 3 dage

Kursussproget er engelsk og der er ikke mulighed for oversættelse til dansk

Pris

Early bird

 • senest tilmelding den 20. maj 2019 pr. deltager 6995,00 kr. (eks. moms)
 • Efter den 20. maj og frem til den 9.september pr. deltager 7600,00 kr. (eks. moms)
Prisen dækker 3 dages undervisning, forplejning og undervisningsmaterialer

 

Bindende tilmelding skal ske på:

Email: kursus@pilotskolen.com


Husk at skrive dit fulde navn, din faggruppe, navn på arbejdsplads, arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer - Privatepraktiserende undlader naturligvis EAN nummer og skriver i stedet CVR nummer. Vi gør opmærksom på at tilmeldingen er bindende!

Ved spørgsmål, venligst send en mail til os på kursus@pilotskolen.com

Arrangør: Pilotskolen ApS, Oddervej 173, 8270 Højbjerg

Vær opmærksom på, at du først har en plads på kurset når vi har modtaget din tilmelding på mail, samt betaling for kurset.

Om kursets underviser:

Tracy Murnan Stackhouse, MA, OTR/L

Tracy is co-founder of the Developmental FX in Denver, Colorado. She is a leading paediatric occupational therapist involved in clinical treatment, research, mentoring, and training regarding OT intervention and neurodevelopmental disorders, especially Fragile X Syndrome and autism.

Tracy has a Bachelor’s in Occupational Therapy from Colorado State University and found her work with Eleanor Gilfoyle pivotal in her training. She has a master’s degree in developmental psychology/developmental cognitive neuroscience from the University of Denver and was grateful to work with Sally Rogers during her research training.

She is NDT trained, and SIPT Certified with advanced austim training including DIR/Floortime, TEACCH and the Early Start Denver Model. Tracy also has training in craniosacral therapy and myofascial release, as well as Therapeutic Listening and Porges `Safe and Sound Protocol (SSP). Most recently Tracy has been focused on incorporating trauma-informed care and self compassion into her work. Tracy has written several book chapters on sensory integration and neurodevelopmental disorders, and teaches nationally and internationally on sensory integration, fragile X, autism, and related topics.

Tracy enjoys mentoring and spends many hours a month mentoring clinicians from around the world to improve their clinical reasoning skills. Tracy is the originator of the SpIRIT Model, an extension of the STEPSI that was the original fidelity model for sensory modulation written with colleagues Julia Wilbarger and Sharen Trunnell at Children´s Hospital Colorado.

Pat Og Tracy

 Patricia Wilbarger og Tracy M. Stackhouse i DFX børneklinikken i Denver, USA

 

 

Copyright Pilotskolen.com 2014 Udviklet af More in Mind & Inmedia