Zoom ind modul 1. Sanseintegrations undervisning i verdensklasse

Første Modul i SpIRIT modellen tilbydes nu eksklusivt til Danmark i september 2019 hos Pilotskolen ApS. Underviser er førende terapeut, forsker og udvikler indenfor Sanseintegrations teori og praksis Tracy M. Stackhouse OTR. (Developmental FX, USA)

Sanseintegration Zoomet ind med første modul - Diskriminering og Praxis

Dette to dages kursus tilbyder unik viden om Diskriminering og Praxis, direkte fra Sanseintegrationens moder A. Jean Ayres teoretiske ståsted og til i dag. Modulet er samtidig det første vigtige område af den fulde model The SPIRiT of Pediatric OT©, udviklet af Tracy M. Stackhouse, som også udbydes inden dette første modul.

SpIRIT arbejder ud fra 5 områder og giver som den eneste eksisterende model inden for sanseintegration anno 2019, det fulde billede af et barns udfordringer og potentialer.

Den tilbyder tilmed det overblik samt den indgående viden der skal til for at gøre en virkelig forskel for alle typer af udviklingsforstyrrelser hos børn. Uanset om disse må være fysiske, psykiske eller kognitive af natur. Men det kræver ekspertise i de enkelte områder. Det tilbyder vi nu.

The SPIRiT of Pediatric OT© har omdrejningspunkt i følgende 5 områder ved udredning og behandling af børn

  1. Diskriminering og Praxis
  2. Sensorisk Modulation
  3. Posture
  4. Eksekutive funktioner
  5. Social og emotionel udvikling

Dette efterår udbyder vi i fællesskab med Tracy M. Stackhouse og i forlængelse af det fulde SpIRiT kursus i uge 39, et dybdegående modul, hvor vi zoomer ind på det første af de 5 områder i SpIRiT - Sensorisk diskriminering og motorisk planlægning (sensory discrimination and praxis).

Tracy M. Stackhouse går nu et spadestik dybere, og guider dig igennem den bagvedliggende teori, neurologi samt nyeste viden inden for diskriminering og motorisk udvikling. Hun sætter ydermere fokus på, hvordan du kan implementere denne viden i din behandling i praksis.

Afslutningsvis zoomer hun ud igen og gennemgår de sammenhænge der er mellem sansediskriminering og motorisk planlægning i forhold til de øvrige fire områder af SpIRiT modellen. Dermed får du den nye viden forankret i det større billede af ”The SPIRiT” of Pediatric OT©

Læringsudbytte:

Få undervisning af en af verdens dygtigste nulevende terapeuter inden for Sanseintegration

Lær mere om de nyeste behandlingsmetoder inden for sanseintegration og nærliggende områder.

Forstå de neurologiske processer der ligger til grund for vores evne til sansediskriminering og motorisk planlægning

Forstå den bagvedliggende teori til disse processer og hvorfor de er vigtige for vores trivsel og aktivitetsformåen

Bliv skarp på hvordan man kan behandle udfordringer indenfor sansediskriminering og motorisk planlægning

Forstå hvorfor ingen af de 5 områder, herunder diskriminering og praxis kan stå alene når vi behandler børn med udfordringer.

Lær om sammenhængen mellem udfordringer indenfor disse områder og de diagnoser du støder på indenfor børneområdet i Danmark.

Hvem kurset henvender sig til:

Dette modul er oplagt for de kursister som i 2017 tog det første SpIRiT kursus med os, samt de kursister der deltager i det kommende SpIRiT Kursus i år, men vi understreger, at det ikke er en forudsætning for at deltage.

Diskriminering og Praxis modulet er for alle med en sundhedsfaglig baggrund, som behandler børn med sanseintegrations forstyrrelser eller som ønsker at arbejde med det i fremtiden.  

Vi gør opmærksom på at der går flere år imellem, at vi har mulighed for at udbyde et SpIRIT kursus samt de enkelte moduler.

Sted: Aarhus C, "DGI Huset" Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C

Dato: den 1. og 2. oktober 2019 kl. 8:30 til 17.15

Pris: Early bird senest tilmelding den 20. juni 2019 pr. deltager 3995,00 kr. (eks. moms)
        Efter den 20. juni og frem til den 26.september pr. deltager 4500,00 kr. (eks. moms)
        (prisen dækker over 2 dages undervisning, forplejning og undervisningsmaterialer)

Bindende tilmelding skal ske på: kursus@pilotskolen.com

 

Husk at skrive dit fulde navn, navn på arbejdsplads, arbejdspladsens adresse og fulde EAN nummer - Privatpraktiserende undlader naturligvis EAN nummer men oplyser CVR nummer. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er bindende!

 

Copyright Pilotskolen.com 2014 Udviklet af More in Mind & Inmedia