Om Sensorisk intolerance

Sensorisk intolerance er når vores nervesystem tolker helt uskadelige signaler fra vores krop og omgivelser som farlige. Man kan sige, at der er skruet for højt op for advarselsknappen.

Sensorisk intolerance kan med den rette indsats reduceres og i mange tilfælde helt forsvinde.

At være sensorisk intolerant hører til under problemer med at modulere sanseindtryk. Man kan sige, at det ses meget ofte ved børn, som har modulations problemer.

Sensorisk intolerance er typisk en medvirkende faktor til, at børn har søvnproblemer, spiseproblemer, er lydfølsomme, bliver generet på deres følesans, er over eller underaktive og i det hele taget, har svært ved at regulere sig selv og finde ro.

Uanset om man har sensorisk intolerance i en mild, moderat eller svær grad, giver det rigtig god mening at behandle det. Det koster nemlig barnet meget energi, altid at være på vagt og på overarbejde i hverdagen. Energi som man kunne ønske sig, at barnet i stedet bruger på sin generelle udvikling, sociale kompetencer og trivsel. Man vokser ikke fra sensorisk intolerance, men man bliver ekspert i, at undgå, kompensere for, og danne strategier, som fortsat er stressfulde for ens nervesystem.

Find en mere detaljeret beskrivelse af sensorisk intolerance her

Ligeledes kan du downloade en kort beskrivelse i form af vores brochure her

 

 

Copyright Pilotskolen.com 2014 Udviklet af More in Mind & Inmedia