Tidlig indsats – gør børn i gråzonen klar til skolelivet

I denne vinter og forår 2019 udbyder vi et 2,5-3 timers oplæg om børn med Modulationsforstyrrelser - særligt for vuggestue, børnehavepersonale samt lærere og pædagoger i indskolingen.

Vi ser som børneergoterapeuter i praksis, behovet for en langt tidligere indsats for de børn, som beskrives som værende i gråzonen for enten, at få en diagnose eller som blot af forskellige årsager har svært ved at finde ro, har svært ved at regulere sig selv, synes at være på konstant overarbejde eller på anden måde trives meget ujævnt.

Vi bekymrer os som voksne for hvordan særligt disse børn skal blive klar til skolelivet, med alt hvad det indeholder af venskaber, læring, fysisk aktivitet, krav og skift i hverdagen. Alt sammen områder, hvor børn med modulations udfordringer er ekstra sårbare.

Vi har i Pilotskolen igennem flere år specialiceret os i behandling, tidlig indsats og formidling omkring børn, som har modulationsforstyrrelser. Vi er selv yderst investerede i området, som forældre til børn med tidligere modulationsproblemer. En tilstand i nervesystemet, som i høj grad påvirker et barns adfærd og udvikling på en meget negativ måde. Modulation beskriver vores hjernes evne til at sortere i stimuli og evnen til at restituere. Du kan læse i flere detaljer om modulation her

12-15% af alle børn i den vestilige verden uden diagnoser menes, at have svært ved at modulere sanseindtryk. De kan ikke i tilpas grad skrue op og ned for de indtryk de får fra omverden og fra deres egen krop. De kan være ængstelige men de kan også være for voldsomme, reagerer meget kraftigt og de kan deraf have meget svært ved at indgå i en helt alm. hverdag i vuggestuen, børnehaven og senere i skolen.

Mange af børnene er motorisk urolige, kan være meget svære at motivere, kan reagere meget kraftigt på små krav og skift i hverdagen, kan have både spiseproblemer og søvnproblemer og lever derfor i et konstant underskud og det går ud over deres sociale færdigheder. Der er for meget støj til at udvikle sig "normalt". For børn med bogstavs diagnoser, finder vi, at stort set dem alle har problemer med modulation. Vi kender det som, at de hurtigt "får for meget", bliver overstimuleret og har behov for mange pauser i løbet af dagen.

Flere børn end nogensinde før med de her udfordringer, ender med at få en eller flere diagnoser, men for mange børn er det ikke diagnose/ikke diagnose som det handler om, men i stedet de medfødte modulationsforstyrrelser i nervesystemet. Man har følelsen af, at barnets sande jeg ”gemmer sig derinde bagved” men at der konstant er noget som forstyrrer dem. Listen over udfordringer er ofte lang og vi oplever, at man som pædagog, lærer og forældre er meget alene om at støtte børnene til en god hverdag.

I vores daglige praksis som børneergoterapeuter, sidder vi ofte med følelsen af, at vi kommer for sent igang med at arbejde med børnenes udfordringer. Børnene kommer mange gange først til os, når det er gået galt i skolen. Når de har oplevet mange nederlag.

Vi sidder med ønsket om, at hvis vi dog bare kendte mere til modulationsforstyrrelser i Danmark, sådan mere alment, så kunne vi i samarbejde med sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, læger og psykologer , langt hurtigere afhjælpe disse børns udfordringer, som mange gange kan blive helt bedret med den rigtige indsats. Dette er vores personlige store motivation for at udbyde dette foredrag. Skabe viden om modulationsforstyrrelser langt tidligere i børnenes liv og gøre de primære voksne omkring barnet, klar til at hjælpe dem i hverdagen.

I årevis er børn med modulationsproblemer blevet kaldt mange ting, som ikke rammer den egentlig årsag bag beskrivelserne. I har måske hørt børn beskrevet som ”Særligt sensitive”, ”Signalstærke” ”Orkidebørn” ”gråzonebørn”  og Angst hos børn fylder meget i mediebilledet i disse år.

De begreber vil vi meget gerne beskrive mere sagligt, skille beskrivelserne ad og gøre jer skarpe og handlekraftige på, hvordan I kan bidrage til at ændre børnenes fremtid allerede nu. Fælles for børnene, uanset deres label er, at de i kortere eller længere perioder blot ikke trives og at vi voksne er voldsomt bekymrede for dem.

Vi ser meget ofte at PPR rundt omkring i kommunerne kan nikke genkendende til beskrivelserne af disse børn, men at de ikke har den nødvendige viden eller ressourcer til, hvordan man rent praktisk indretter aktiviteter, som fremmer børnenes udvikling i hverdagen. Det er vores speciale som børneergoterapeuter i Pilotskolen.

Selv er vi to meget dedikerede børneergoterapeuter, som har taget det store "kørekort" i neurologisk pediatri og børns udvikling og trivsel og vores børneklinik Pilotskolen, har helt fra starten haft et tæt samarbejde med førende terapeuter i USA. Vi følger den nyeste udvikling på området til enhver tid. Vi udbyder hvert år kurser til vores børnekollegaer i hele Danmark og det har givet resultater, som vi gerne vil dele ud af nu og komme flere børn til gavn.

I dette oplæg glider vi let henover sansebearbejdning – som mange pædagoger og lærere allerede kender til og vi vil i stedet fokuserer på de væsentlige ting, som I kan gøre i hverdagen, som styrker børnene lige nu og her, men som også gør dem parat til et kommende eller nuværende skoleliv.

Tiltagene er ikke kun til gavn for børn med modulationsudfordringer men for alle børn. Principperne for at skabe ro i hjernen er værdifuld for alle børn. Men metoderne og styrken af aktiviteter man vælger, er yderst vigtig for at få resultater. Præcis det er vores speciale og fokus i vores daglige arbejde... at få videreformidlet denne viden til børnenes primære voksne.

Vi vil i et oplæg berøre områderne:

Time 1

 • Fra mavefornemmelse til sikker viden omkring børn som skaber bekymring
 • Kort om hvad modulation er og hvilke typer forstyrrelser der findes?
 • Kend et barn med modulationsforstyrrelser
 • Kort om forskellen mellem de forskellige labels børn får i dagens Danmark

Time 2

 • Forslag til hvordan du som leder, pædagog eller lærer kan indrette hverdagen så alle børn (og voksne) kan trives bedre.
 • Direkte aktivitetsforslag, som styrker børn til at få mere ro og overskud hver dag
 • Hvordan du bruger de redskaber I allerede har, endnu mere effektivt og stærkt i hverdagen.
 • Hvad er en god og genopbyggende pause for hjernen - lær at skabe gode pauser.

Time 3

 • Hverdagens helte i et barns liv, er voksne som forstår dem - forstå dem bedre...
 • En dialog om hvilke børn I selv oplever, som værende i farezonen
 • Hvorfor børn ikke "vokser sig fra" en modulationsforstyrrelse
 • Hvordan behandles børn med modulationsforstyrrelser på Pilotskolen og i USA

 

"Børn er forskellige. Det ved alle, som har arbejdet med børn i kortere eller længere tid. Men nogle børn er så ”forskellige" eller reagerer så anderledes, at det præger store dele af deres daglige børneliv, udvikling og trivsel. Dem vil vi utroligt gerne møde tidligt, så deres liv fremadrettet kan blive alt det som vi håber og ønsker for dem i fremtiden. Vi vil gerne give ethvert barn chancen for at opnå deres fulde potentiale".  Christina & Caroline....

 

 

Det praktiske omkring foredraget:

Vi udbyder i første omgang oplægget til institutioner og skoler i Aarhus kommune og omkringliggende kommuner.

Vi kører ud til jer og prisen på oplægget er inklusiv kørsel

Prisen afspejler et oplæg til en gruppe på op til 20 personer, hvis I ønsker flere deltagere vil prisen ændre sig. Ring til os for tilbud

Prisen på et 2,5-3 timers aften/dags oplæg er 6.495 alt inklusiv!

Kontakt os for flere oplysninger samt mulige datoer på:

Tlf. 61502312 eller info@pilotskolen.com

 

Vi glæder os til at møde jer Hjerte Web

 

 

 

 

Copyright Pilotskolen.com 2014 Udviklet af More in Mind & Inmedia