Redskabet "The SpIRiT" of occupational OT©

En udvidet beskrivelse af “The SpIRiT” og hvorfor vi tror på, at det kan forene vores praksis inden for Sanseintegration i dansk børneergoterapi.

 

The SpIRiT of Occupational OT©
Revolutionerende nyt redskab for børneergoterapeuter kommer til Danmark
kursus i ”The SpIRiT” of Pediatric OT©
med skaberen bag - Tracy Murnan Stackhouse, MA, OTR/L

Tracy Prof 


Uanset om du har en drøm om at arbejde med børn eller allerede har gjort det i mange år, kan Pilotskolen ApS i 2019 tilbyde et kursus, med en af vores tids dygtigste ergoterapeuter teoretisk og i praksis inden for Sanseintegrations og Neuro baserede lidelser hos børn, Tracy M. Stackhouse, MA.OTR.

Et kursus som forener alt hvad vi tidligere har set inden for vores børneområde. Et solidt fundament for Sanseintegrations teori og praksis.
I Danmark, kan dette redskab meget vel bane vejen for, at børneergoterapi i fremtiden, bliver noget alle børn med særlige behov, får mulighed for at modtage, af os ergoterapeuter. Fordi det ensretter vores måde at tænke på og yde behandling på, evidensbaseret.

”The SpIRiT” er langt mere end blot endnu en model, teori eller spørgeskema. Det er en vidtrækkende måde at tænke og behandle på som børneergoterapeuter, uanset barnets udfordringer. Det vigtigste samlet på et sted, uanset din målgruppe. Det er på samme tid et basis kursus og et advanced.
Vi er i kraft af at bruge redskabet i vores praksis i Pilotskolen, blevet overbeviste om, at jo flere vi er, som kender og bruger ”The SpIRiT” i vores daglige arbejde, jo større er vores potentiale, for at forene os som ergoterapeuter med speciale i børn, med det videnskabelige fundament, som allerede ligger klar til os derude. Det store problem har indtil nu været, at forene den tilgængelige viden – og forene os.


”The SpIRiT” står for

Sensory processing - Integration, Reasoning Tool of Pediatric OT© og har dybe rødder i A. Jean Ayres Sanseintegrations teori (nu kaldet ASI, Ayres Sensory Integration) samt Neuroscience.

Hovedessensen af redskabet er, at opnå det fulde overblik over det enkelte barns udfordringer og få en systematisk præsentation af de nyeste redskaber, som er relevante for at løse disse udfordringer. De underliggende teorier er udvalgt på baggrund af den nyeste forskning og opdateres fortløbende.

”The SpIRiT” er således relevant for alle ergoterapeuter som arbejder med børn på tværs af:


Diagnosegrupper (ADHD, Autisme spektret, Cerebral Parese, Downs, Fragile X og andre genetiske og neurobaserede lidelser, udviklingsforstyrrelser generelt)
Gråzoner (Særligt Sensitive, Angst, Signalstærke, reguleringsforstyrrelser, præmature mv.)
Sensorisk – Diskriminering og Modulation (Diskriminering - kropsbaseret dyspraksi mv.) (Modulation - Sensorisk Intolerance, tyngdekraftsusikkerhed mv.)
Core/Posture problematikker samt Primære og ikke integrerede bevægemønstre/reflekse
Sociale færdigheder (Evnen til at lege og løse problemer i fællesskaber samt forstå andre) Evnen til at tænke abstrakt og nuanceret
Evnen til selvregulering (Arousal, Affect, Attention, Action)
Emotionelle reaktioner - "neurologisk sensitivitet" kontra den "følelsesmæssige sensitivitet”
Eksekutive funktioner


”The SpIRiT” gennemgår alt hvad vi bør tage i betragtning og ud fra et altid evidensbaseret grundlag. Af samme grund er det et såvel Bottom up, som et Top Down baseret redskab.

Udfordringen med flere af de nuværende ergoterapeutiske redskaber og spørgeskemaer, som vi benytter inden for børneområdet i dag er, at de dels er tidskrævende men også mangelfulde ift. at hjælpe os med at løse de problematikker, som ikke kun er sensorisk baserede (Bottom Up) men også er styret af højere kognitive processer og strategier, dvs. de eksekutive funktioner og følelsesmæssige og sociale kompetencer (Top Down), som ethvert barn skal udvikle, kunne regulere og mestre.

Uanset et barns ”udviklingsmæssige profil”, udfordringer, diagnose eller ej, så må vi kunne tilbyde begge retninger i vores terapi. Hjernen kræver det, for at kunne skabe adaptive responses (A. Jean Ayres) for barnet og dermed udnytte sin plastiske evne fuldt ud.
I mange år har psykologer givet os deres bidrag til hvordan Top Down strategier kan bruges i arbejdet med børn. I dag bruger vi det bedste fra begge verdener og det gør dermed vores terapi endnu stærkere, fordi den angriber begge områder: Bottom Up og Top Down funktioner i hjernen, i samme session med barnet, i et kontinuerligt flow igennem behandlingen. Noget som vi oplever giver varige resultater!

Vi tror ikke på at ”One model fits all" – eller at "one tool fixes everything” Det er aldrig enten eller, men altid både og, ”The SpIRIT” kan dette. Give dig det fulde overblik, som kan forsvares med nyeste viden inden for alle de fagområder vi bygger vores indsats på: nyeste viden om neurologi, børns udvikling, arousal regulering og evidensbaseret praksis,– ex. Sanseintegration, neurologi, psykologi, neuropædagogik og social tænkning, således at enhver ergoterapeutisk intervention inden for børneområdet baseret ”på The SpIRIT´s” bredde og tyngde, vil højne vores niveau og vores berettigelse inden for børneområdet fremover.  

Som en ekstra styrke integrerer ”The SpIRiT” den mest klientcentreret retning vi har inden for ergoterapi, COPM (Canadian Occupational Performance Measure) således at det er barnets/familiens egne ønsker og mål vi arbejder ud fra. Det gør i særlig høj grad “The SpIRiT” til et unikt ergoterapeutisk redskab.

I mere end to årtier har Tracy M. Stackhouse, der både teoretisk og i praksis er en sand mester inden for Sanseintegration og neurobaserede diagnoser, arbejdet på at skabe et redskab, som dels kunne forene evidensbaseret viden inden for børneergoterapi og dels ensrette vores praksis. I 2016 lancerede hun ”The SpIRiT” i et tæt samarbejde med kollegaer og medarbejdere på hendes børneklinik ”DevelopmentalFX” i Denver.

”The SpIRiT” er i løbet af dets tilblivelse, testet af ergoterapeuter på mere end 25 børneklinikker rundt omkring i Verden og på ”OT Therapy Camps” i USA og Australien. Dette med meget positive resultater og drømmen om, at vi endelig kan løse de ofte komplekse problematikker hos de børn vi får i hænderne, samt blive endnu stærkere i vores samarbejde med andre faggrupper på et højt fagligt vidensniveau, er rykket nærmere. I 2017 er vi det første europæiske land, som får mulighed for at dele ”The SpIRIT” med vores danske børneergoterapeut kollegaer i form af et tre dages kursus og vi er meget begejstrede!!


Modsat USA har vi i Danmark ikke tradition for ret meget undervisning inden for børneområdet. Vi modtager en begrænset viden på grunduddannelsen om børneområdet og selv de ergoterapeutskoler, som tilbyder mest, kan ikke favne alle de retninger som er nødvendige at mestre og kende til, for at være de bedste vi kan være, indenfor specialet. Det vil altid kræve videreuddannelse. Derfor vil dette kursus tiltale både den nyuddannede såvel som den meget erfarne ergoterapeut. Fordi den ny uddannende terapeut får overblik over de kerneområder der er nødvendige at mestre og den erfarne terapeut får skærpet sit fokus og sit faglige niveau.

Som tidligere, når vi har afholdt kurser i Pilotskolens regi, tilbyder vi efterfølgende et gratis medlemskab til et forum, hvor erfaringer med brug af ”The SpIRiT” i praksis kan blive vores fælles omdrejningspunkt. Det gør vi for at sikre størst muligt læringspotentiale for alle deltagere, også efter kurset er slut og vi siger på gensyn til hinanden. Heri indgår, fra Pilotskolens side, et stort ønske om at forene os, som børneergoterapeuter i Danmark. Tale samme sprog og være en ressource for hinanden, på tværs af interesser og målgrupper inden for børneområdet.

Fordi vi er ved, at det meget vel kan være vores indsats, lige nu, som har en afgørende betydning for et barns muligheder og livskvalitet i fremtiden. Som ergoterapeuter tager vi altid menneskers potentiale og livskvalitet seriøst og af samme grund er de fleste af os, i et eller andet omfang, altid på udkig efter de redskaber og de måder at behandle på, som kan gøre en ægte forskel. Det er den sande styrke ved vores fag. Vi tror på, at vi nu har fundet et af de redskaber i ”The SPIRiT”.

”The SpIRiT” kurset er relevant for dig som:

 • Er børneergoterapeut i offentlig regi eller i privat praksis
 • Arbejder med børn 0-18 år med eller uden diagnoser (fysisk/psykisk)
 • Drømmer om at arbejde med børn I fremtiden og vil lære et solidt fundament fra starten
 • Ønsker en genopfriskning af A. Jean Ayres Sanseintegrations teori (ASI)
 • Ønsker at løfte det faglige niveau inden for Sanseintegration og omkringliggende områder
 • Vil kunne tilbyde endnu mere effektiv behandling til børn
 • Ønsker at skille dig positivt ud fra andre faggrupper, som arbejder med børns udfordringer
 • Gerne vil kunne tilgå nyeste viden inden for dit speciale og omkringliggende områder
 • Skal kunne løse komplicerede cases, i samarbejde med andre faggrupper inden for børneområdet
 • Vil kunne forholde sig kritisk overfor gængse retninger inden for børneområdet, egne og andres.
 • Er interesseret i et forenet fagligt fællesskab inden for børneergoterapi i Danmark og på verdensplan, som er grundessensen i ”The SPIRiT”

Tracy Stackhouse har fire gange tidligere afholdt kurser for os i Pilotskolen i "Neuroscience for pediatric OTs", "Sensory Diets” , kursus i "SpIRIT 2017" og senest i  "Sensory Defensiveness" sammen med Julia Wilbarger. Det var også Tracy Stackhouse nære forhold til Julia og Patricia Wilbager, der gjorde, at Pilotskolen i 2016 kunne præsentere det yderst velbesøgte kursus i Sensory Defensiveness med netop Julia og Patricia Wilbager.

Vær opmærksom på, at vi tidligst kommer til at afholde kursus i ”The SpIRiT” igen om flere år, da Tracy Stackhouse er en eftertragtet underviser i hele verden. Så kom med i år og kom et skridt foran, allerede NU.

”The SpIRiT” Kurset er i USA et 2 dages kursus, men du får igennem os i Pilotskolen et udvidet og skræddersyet til Danmark 3 dages kursus. Dermed får du mere tid til at bearbejde, øve og diskutere hvordan teori føres ud i praksis, efter endt kursus.

Om kursets underviser:

Tracy Murnan Stackhouse, MA, OTR/L
Tracy is co-founder together with Sarah Sharfenaker (Mouse) of Developmental FX in Denver, Colorado.  
Tracy is a leading pediatric occupational therapist involved in clinical treatment, research, mentoring, and training regarding OT intervention and neurodevelopmental disorders, especially Fragile X Syndrome and autism. Tracy has a Bachelor’s in Occupational Therapy from Colorado State University and found her work with Eleanor Gilfoyle pivotal in her training. She has a master’s degree in developmental psychology/developmental cognitive neuroscience from the University of Denver and was grateful to work with Sally Rogers during her research training. She is NDT trained, and SIPT Certified. Tracy has written several book chapters on sensory integration and neurodevelopmental disorders, and teaches nationally and internationally on sensory integration, fragile X, autism, and related topics. Tracy enjoys mentoring and spends many hours a month mentoring clinicians from around the world to improve their clinical reasoning skills. Tracy teach within the US and around the world with Julia and Patricia Wilbarger and other well known occupational therapist within advanced Sensory Integration.

Læs alt om tilmelding til kurset her

Artikel er skrevet af:
Pilotskolens børneergoterapeuter
Christina Sø Bendixen og Caroline Houtzager Rasmussen

 

Copyright Pilotskolen.com 2014 Udviklet af More in Mind & Inmedia