Om Pilotskolen

Velkommen til Pilotskolen - Navigation i børnehøjde

Caroline Og Christina Pa Badcafe Børneklinikken Pilotskolen ApS ligger i hyggelige 130 m2 i det sydlige Aarhus og er ejet af os, børneergoterapeut Christina Sø Bendixen og Caroline Houtzager Rasmussen, ligeledes børneergoterapeut. Vi er begge uddannet i Aarhus og har igennem en længere årrække specialiseret os inden for børneområdet, gennem en række uddannelsesforløb primært i USA.

Caroline H. Rasmussen har mange års erfaring med børn både individuelt og i grupper. Hun har videreuddannet sig inden for advanced Sanseintegration igennem kurser i USA ligesom Christina og nyder i stor stil, at kunne arbejde med denne viden med børnene vi har tilknyttet Pilotskolen.

Vi tager løbende de nyeste kurser inden for børneergoterapi og får derudover direkte mentoring fra USA. Vi er i USA ca. en gang om året af 1-3 ugers varighed. Ligeledes afholder vi hvert år kuser med førende ergoterapeuter fra USA, inden for børneergoterapi. Kurserne er primært rettet mod ergo- og fysioterapeuter, læger, psykologer og psykiatere.

Vores store passion er børn der har svært ved at modulere sanseindtryk, enten som en isoleret del eller som en del af en udviklingsforstyrrelse - diagnose. At modulere sanseindtryk betyder, at barnets nervesystem har svært ved, at organisere sig selv i forhold til de indtryk-stimuli, som kommer fra omverden og fra kroppen selv.
Læs mere om modulation her

Grunden til, at vi har ønsket at arbejde med særligt dette område skyldes, at vi både som forældre og som fagpersoner igen og igen ser hvordan disse børns adfærd bliver misforstået og fejltolket. Derudover oplever vi, at det kun er meget begrænset hjælp, der findes til denne gruppe af børn i Danmark, som kun ser ud til at være voksende.

Vores erfaring er, at ikke bare børnene selv, men i høj grad også deres familier, bliver unødigt begrænsede af barnets udfordringer. Samtidig ved vi, at vi med en målrettet indsats, kan give mere ro og overskud hos både barnet og dets familie. Derfor er det også med stor glæde og et håb om at skabe større kendskab til dette særlige område, at Pilotskolen i foråret 2014 er åbnet for børn og deres familier.

Navnet Pilotskolen opstod da Christinas egen lille familie tog rejsen til USA til et intensivt træningsforløb for deres dengang 5 årige søn. Siden dengang har vi været i USA af flere omgange og haft forløb for vores søn såvel som videreuddanelse for os terapeuter. Stedet i USA var en amerikansk børne-ergoterapiklinik og dagen inden vi skulle starte, prøvede vi at forberede vores dreng på, hvad det var for et sted vi skulle hen. På det tidspunkt ville vores søn rigtig gerne være pilot og kunne derfor godt fange ideen med, at man kunne gå på en slags 'skole' som kunne gøre ham klar til den rigtige pilotskole en dag. Derfor sagde vores søn, at det var en pilotskole og det har vi kaldt det lige siden.

Derfor kunne børneklinikken heller ikke hedde andet - Naturligvis Hjerte Web

På Pilotskolen er hele familien velkommen og her er altid mælk på køl og kaffe på kanden. Her er gode faciliteter inde såvel som ude og vi bruger begge dele efter behov. Velkommen til...

IMG_6276

Copyright Pilotskolen.com 2014 Udviklet af More in Mind & Inmedia